Система удобрення озимого ріпака

Припосівне внесення** Ізі Старт ТЕ-Мах 11-48-0 15-20 кг/га
Внесення під основний обробіток ґрунту або підживлення ARVI NPK+Na+S+ME 250-300 кг/га Аміачна селітра 150-200 кг/га (внесення по мерзлоталому ґрунту)

* - позакореневі підживлення можуть поєднуватися із внесенням засобів захисту рослин, карбаміду та стимулятора росту Басфоліар Келп СЛ або антистресанта Басфоліар Авант Натур СЛ;
** - локальне внесення на глибину загортання насіння;
*** - на малюнку зображена загальна система удобрення культури.
Додаткові продукти та норми внесення мінеральних добрив можуть бути включені до системи живлення виходячи з результатів агрохімічних обстежень ґрунтів, планової урожайності, кількості внесених мінеральних добрив під попередник.